De thuisfrontcommissie

Vliegen voor hoop in hopeloze situaties

De TFC bestaat uit verschillende leden met ieder hun eigen functie en taak. Samen ondersteunen wij als TFC de missie en passie van Bert. Wij willen hem graag helpen in zijn voorbereiding om als piloot voor MAF uitgezonden te worden, om zo mensen in nood te helpen. Hiervoor doen wij een beroep op personen en bedrijven die financieel of door middel van een nieuwsbrief mee willen leven.

De volledige TFC, van links naar rechts; Jan Visscher, Annemarie Ghazie, Sjaak Verbree, Charlotte Groen, Corine Vreugdenhil, Abel de Vries en Ketie van Eden Peetersman.

In de TFC zijn verschillende functies vertegenwoordigd.

  • Voorzitter; Sjaak Verbree
  • Penningmeester; Abel de Vries
  • Secretaris; Annemarie Ghazi
  • Actiecoördinator; Ketie van Eden Peetersman
  • Gebedscoördinator; Corine Vreugdenhil
  • Bedrijvencoördinator; Jan Visscher
  • Nieuwsbrievencoördinator; Charlotte Groen